Kontakt

Od pondělí do čtvrtka je telefonní linka aktivní do 16 hodiny, v ostatních dnech a časech je telefonní linka vypnutá.
Na SMS zprávy neodpovídám.

Ordinace

Email

(není určený k objednávání a odhlašování dohodnutých schůzek – to lze pouze telefonicky)

Telefon

Pracovní hodiny

ÚDAJE O VAŠEM ZDRAVOTNÍM STAVU, VYŠETŘENÍCH, PROCEDURÁCH, BYLINNÉ LÉČBĚ A DALŠÍCH POSTUPECH eviduji řádně ve své kartotéce.
Dodržuji povinnost zachovávání mlčenlivosti o vašem zdravotním stavu či vašem soukromém životě. Tato mlčenlivost podléhá lékařskému tajemství”. Pokud budete chtít informovat o vašem zdravotním stavu jiného člena vaší rodiny nebo někoho jiného, musíte mi k tomu udělit Váš souhlas.
Všechny informace podléhají zákonu o GDPR.